Administracinė informacija

Žemiau yra pateikiama informacija apie Žemaičių Kalvarijos kultūros centro veiklą, Čia rasite patalpintus kultūros centro nuostatus, finansines ataskaitas, planavimo dokumentus ir visą kitą reikalingą informaciją apie kultūros centrą.

Jeigu turite klausimų, prašome susisiekti su mūsų darbuotojais.

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro nuostatai. Atsisiųsti

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro vidaus kontrolės politika. Atsisiųsti

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro bendrosios duomenų apsaugos taisyklės. Atsisiųsti

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro privatumo politika. Atsisiųsti

2024 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, I ketvirtis. Atsisiųsti

2023 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, metinis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, III ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, II ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, I ketvirtis. Atsisiųsti

2022 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, metinis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, III ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, II ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, I ketvirtis. Atsisiųsti

2021 metai

2021 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos, metinis. Atsisiųsti

Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos, II ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, II ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitų rinkinys, I ketvirtis. Atsisiųsti

2020 metai

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys, metinis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys, III ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita, II ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita, I ketvirtis. Atsisiųsti

2019 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita su aiškinamuoju raštu, metinis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, III ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys, II ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, II ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas, I ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys, I ketvirtis. Atsisiųsti

2018 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, metinis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys, metinis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys, III ketvirtis. Atsisiųsti

2016 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys, metinis. Atsisiųsti

2014 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys, II ketvirtis. Atsisiųsti

2013 metai

Proejkto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys, metinis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys, metinis. Atsisiųsti

2019 metai

2019 metų veiklos plano aprašymas.  Atsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-08-01. Atsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31 Atsisiųsti

2018 metai

Veiklos rezultatų ataskaita, III ketvirtis. Atsisiųsti

2017 metai

2017 metų veiklos planas. Atsisiųsti
2017 metų veiklos plano aprašymas. Atsisiųsti

2014 metai

Veiklos rezultatų ataskaita. I pusmetis. Atsisiųsti

Darbo užmokestis už 2023 metus. Atsisiųsti
Darbo užmokestis už 2022 metus. Atsisiųsti
Darbo užmokestis už 2021 metus. Atsisiųsti
Darbo užmokestis už 2020 metus. Atsisiųsti
2018 metų vasario-gruodžio mėnesių pareigybių sąrašas (darbo užmokestis). Atsisiųsti
2018 metų sausio mėnesio pareigybių sąrašas (darbo užmokestis). Atsisiųsti
Darbo užmokestis už 2015-2016 metus. Atsisiųsti
Darbo užmokestis už 2013 metus. Atsisiųsti

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl 2021 metų kultūros projektų finansavimo kultūros rėmimo programos lėšomis, Žemaičių Kalvarijos kultūros centrui finansuojami projektai:

 • „Kūrybinė raiška per skulptūrą“
 • „Etnošeimos festivalis“
 • Edukacinių veiklų ir meninių-kūrybinių dirbtuvių projektas „Kultūros pažinimo abėcėlė vaikams ir jaunimui“
 • Žemaitijos regionų kapelų IV festivalis „Greižkem sosiedele“
 • Tarptautinis festivalis „Giesmė ir lelija motinai Marijai“
 • Festivalis „Šviesos ieškok naktyje“
 • V. Mačernio 100-osioms metinėms „Sielos paveikslas“
 • „Miestelio šventė – Petrinės“
 • „Saulės palydos“

Lietuvos kultūros tarybos sprendimas Nr. 1LKT-37(1.2) dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ (tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Telšių apskrityje prioritetams) projektų dalinio finansavimo 2021 metams:

„Kūrybinių iniciatyvų skatinimas“ (kodas 01-009-01-02-22) projektų įgyvendinimui Žemaičių Kalvarijos kultūros centrui finansuojami projektai:

 • Festivalis „Muzika ant vandens 2021“
 • „Vasaros kultūros akademija“

„Profesionalaus meno sklaida“ (kodas 01-009-01-02-22) projektų įgyvendinimui Žemaičių Kalvarijos kultūros centrui finansuojami projektai:

 • „Aš laimingas esu…“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-388, finansuojamos istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvos Žemaičių Kalvarijos kultūros centre:

 • Kūrybinis planeras poeto V. Mačernio atminimui
 • Mokslinė konferencija „Vytautui Mačerniui-100“

 

2024 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, I ketvirtis. Atsisiųsti

2023 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, metinis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, III ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, II ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, I ketvirtis. Atsisiųsti

2022 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, metinis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, III ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, II ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, I ketvirtis. Atsisiųsti

2021 metai

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, metinis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinio metaduomenys, III ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, III ketvirtis. Atsisiųsti
Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, II ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, I ketvirtis. Atsisiųsti

2020 metai

Finansinių ataskaitų rinkinio parašo duomenys. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, metinis. Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaitų rinkinys, metinis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys, III ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys, II ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys, I ketvirtis. Atsisiųsti

2019 metai

Finansinio ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, metinis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu, III ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, II ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys, II ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, I ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys, I ketvirtis. Atsisiųsti

2018 metai

Pinigų srautų ataskaita, metinė (2 priedas). Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita, metinė (1 priedas). Atsisiųsti

Grynojo turto pokyčių ataskaita, metinė. Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita, metinė. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, metinis. Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita, metinė (2 priedas). Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita, metinė (1 priedas). Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita, III ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Išlaidos sąmatų aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Finansavimo sumos

2017 metai

2017 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita, metinė (2 priedas). Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita, metinė (1 priedas). Atsisiųsti

2015 metai

Finansinės būklės ataskaita, metinė (2 priedas). Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita, metinė (1 priedas). Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita, metinė (2 priedas). Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita, metinė (1 priedas). Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita, metinė. Atsisiųsti

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Atsisiųsti

2014 metai

Finansavimo sumos pagal šaltinius.  Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita, I ketvirtis. Atsisiųsti

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro 2023 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas. Atsisiųsti

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro 2022 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas. Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 metams. Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2022-2024 metams. Atsisiųsti

 

Korupcija – asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

 
Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos:

 • Kyšininkavimas;
 • Prekyba poveikiu;
 • Papirkimas;
 • Kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos:
  • piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas,
  • piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais,
  • dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas,
  • sukčiavimas,
  • turto pasisavinimas ar iššvaistymas,
  • tarnybos paslapties atskleidimas,
  • komercinės paslapties atskleidimas,
  • neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas,
  • nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas,
  • kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą
  • kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.


Korupcijos prevencija
 – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.