Administracinė informacija

Žemiau yra pateikiamos ataskaitos, pranešimai apie Žemaičių Kalvarijos kultūros centro veiklą, planai bei finansiniai duomenys.

Jeigu turite klausimų, prašome susisiekti su mūsų darbuotojais.

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro nuostatos. Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos programa 2020-2021 metams. Atsisiųsti

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro bendrosios duomenų apsaugos taisyklės. Atsisiųsti

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro privatumo politika. Atsisiųsti

2020 metai

 

2020 metų finansinių ataskaitų parašo duomenys. Atsisiųsti

2020 metų finansinės būklės ataskaita. Atsisiųsti

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2020 metai, III ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2020 metai, IV ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2020 metai, III ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 metai, III ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2020 metai, II ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 metai II ketvirtis. Atsisiųsti

2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2020 metai, I ketvirtis. Atsisiųsti

2019 metai

2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita su aiškinamuoju raštu 2019-12-31. Atsisiųsti

2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (su aiškinamuoju raštu). Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys (su aiškinamuoju raštu) 2019-09-30. Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita 2019-08-01. Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-08-01. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-08-01. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys 2019-06-30. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-06-30. Atsisiųsti

2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-03-31. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys 2019-03-31 Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31 Atsisiųsti

2018 metai

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12-31 Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita 2018-12-31 (2) Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita 2018-12-31 (1) Atsisiųsti

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018-12-31 Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31 (2) Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31 (1) Atsisiųsti

Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2019-01-10 Atsisiųsti

Biudžeto ataskaita 2018-12-31 Atsisiųsti

Biudžeto ataskaita 2018-09-30 Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30.  Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Išlaidos sąmatų aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Kultūros centro veiklos ataskaita 2018-09-30

Finansavimo sumos

2017 metai

2017 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis. Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis (tęsinys). Atsisiųsti

2016 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2015 metai

Finansinės būklės ataskaita. 1 priedas. Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita. 2 priedas. Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita. 1 priedas. Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita. 2 priedas. Atsisiųsti

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita. Atsisiųsti

2014 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. I pusmetis. Atsisiųsti

Finansavimo sumos pagal šaltinius. 4 priedasAtsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita. I pusmetis. Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita. I pusmetis. Atsisiųsti

2013 metai

2013 m biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2013 m projektų išlaidų vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

Atsiprašome, informacija dar ruošiama.

Atsiprašome, informacija dar ruošiama.

2020 metų I ir II ketvirčių darbo užmokestis. Atsisiųsti
2018 metų vasario-gruodžio mėnesių pareigybių sąrašas (darbo užmokestis). Atsisiųsti
2018 metų sausio mėnesio pareigybių sąrašas (darbo užmokestis). Atsisiųsti
Darbo užmokestis už 2015-2016 metus. Atsisiųsti
Darbo užmokestis už 2013 metus. Atsisiųsti

2019 metai

2019 metų veiklos planas. Atsisiųsti
2019 metų veiklos plano aprašymas. Atsisiųsti

2017 metai

2017 metų veiklos planas. Atsisiųsti
2017 metų veiklos plano aprašymas. Atsisiųsti

Paspauskite ant nuorodos norint peržiūrėti Jus dominantį dokumentą.