Administracinė informacija

Žemiau yra pateikiama informacija apie Žemaičių Kalvarijos kultūros centro veiklą, Čia rasite patalpintus kultūros centro nuostatus, finansines ataskaitas, planavimo dokumentus ir visą kitą reikalingą informaciją apie kultūros centrą.

Jeigu turite klausimų, prašome susisiekti su mūsų darbuotojais.

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro nuostatai. Atsisiųsti

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro vidaus kontrolės politika. Atsisiųsti

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro bendrosios duomenų apsaugos taisyklės. Atsisiųsti

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro privatumo politika. Atsisiųsti

2019 metai

2019 metų veiklos planas. Atsisiųsti
2019 metų veiklos plano aprašymas. Atsisiųsti

2017 metai

2017 metų veiklos planas. Atsisiųsti
2017 metų veiklos plano aprašymas. Atsisiųsti

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl 2021 metų kultūros projektų finansavimo kultūros rėmimo programos lėšomis, Žemaičių Kalvarijos kultūros centrui finansuojami projektai:

 • „Kūrybinė raiška per skulptūrą“
 • „Etnošeimos festivalis“
 • Edukacinių veiklų ir meninių-kūrybinių dirbtuvių projektas „Kultūros pažinimo abėcėlė vaikams ir jaunimui“
 • Žemaitijos regionų kapelų IV festivalis „Greižkem sosiedele“
 • Tarptautinis festivalis „Giesmė ir lelija motinai Marijai“
 • Festivalis „Šviesos ieškok naktyje“
 • V. Mačernio 100-osioms metinėms „Sielos paveikslas“
 • „Miestelio šventė – Petrinės“
 • „Saulės palydos“

Lietuvos kultūros tarybos sprendimas Nr. 1LKT-37(1.2) dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ (tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Telšių apskrityje prioritetams) projektų dalinio finansavimo 2021 metams:

„Kūrybinių iniciatyvų skatinimas“ (kodas 01-009-01-02-22) projektų įgyvendinimui Žemaičių Kalvarijos kultūros centrui finansuojami projektai:

 • Festivalis „Muzika ant vandens 2021“
 • „Vasaros kultūros akademija“

„Profesionalaus meno sklaida“ (kodas 01-009-01-02-22) projektų įgyvendinimui Žemaičių Kalvarijos kultūros centrui finansuojami projektai:

 • „Aš laimingas esu…“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-388, finansuojamos istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvos Žemaičių Kalvarijos kultūros centre:

 • Kūrybinis planeras poeto V. Mačernio atminimui
 • Mokslinė konferencija „Vytautui Mačerniui-100“

2020 metų I ir II ketvirčių darbo užmokestis. Atsisiųsti
2018 metų vasario-gruodžio mėnesių pareigybių sąrašas (darbo užmokestis). Atsisiųsti
2018 metų sausio mėnesio pareigybių sąrašas (darbo užmokestis). Atsisiųsti
Darbo užmokestis už 2015-2016 metus. Atsisiųsti
Darbo užmokestis už 2013 metus. Atsisiųsti

2022 metai

2022 metų I ketvirčio finansinė ataskaita su aiškinamuoju raštu. Atsisiųsti

2021 metai

2021 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (metinės). Atsisiųsti

2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų metaduomenys. Atsisiųsti

2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų metaduomenys. Atsisiųsti

Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos, 2021 metai, II ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 metai, II ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaitų rinkinys 2021 metai, I ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaitų rinkinys 2021 metai, I ketvirtis. Atsisiųsti

2020 metai

2020 metų finansinių ataskaitų parašo duomenys. Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaitų rinkinys 2020 metai. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 metai. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 metai, III ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 metai, IV ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 metai, III ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 metai, III ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2020 metai, II ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 metai, II ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 metų, I ketvirtis. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2020 metai, I ketvirtis. Atsisiųsti

2019 metai

2019 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita su aiškinamuoju raštu 2019-12-31. Atsisiųsti

2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (su aiškinamuoju raštu). Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys (su aiškinamuoju raštu) 2019-09-30. Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita 2019-08-01. Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-08-01. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-08-01. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys 2019-06-30. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-06-30. Atsisiųsti

2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-03-31. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys 2019-03-31 Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31 Atsisiųsti

2018 metai

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12-31 Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita 2018-12-31 (2) Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita 2018-12-31 (1) Atsisiųsti

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018-12-31 Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31 (2) Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31 (1) Atsisiųsti

Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2019-01-10 Atsisiųsti

Biudžeto ataskaita 2018-12-31 Atsisiųsti

Biudžeto ataskaita 2018-09-30 Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30.  Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Išlaidos sąmatų aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Kultūros centro veiklos ataskaita 2018-09-30

Finansavimo sumos

2017 metai

2017 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis. Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis (tęsinys). Atsisiųsti

2016 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2015 metai

Finansinės būklės ataskaita. 1 priedas. Atsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita. 2 priedas. Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita. 1 priedas. Atsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita. 2 priedas. Atsisiųsti

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita. Atsisiųsti

2014 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. I pusmetis. Atsisiųsti

Finansavimo sumos pagal šaltinius. 4 priedasAtsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita. I pusmetis. Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita. I pusmetis. Atsisiųsti

2013 metai

2013 m biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2013 m projektų išlaidų vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

Atsiprašome, informacija dar ruošiama.

Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 metams. Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2022-2024 metams. Atsisiųsti

 

Korupcija – asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

 
Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos:

 • Kyšininkavimas;
 • Prekyba poveikiu;
 • Papirkimas;
 • Kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos:
  • piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas,
  • piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais,
  • dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas,
  • sukčiavimas,
  • turto pasisavinimas ar iššvaistymas,
  • tarnybos paslapties atskleidimas,
  • komercinės paslapties atskleidimas,
  • neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas,
  • nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas,
  • kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą
  • kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.


Korupcijos prevencija
 – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.