Alsėdžių filialas

Alsėdžių kultūros centras skaičiuoja jau šešiasdešimt aštuntųjų metų istoriją, atidaryti 1949 metais. Čia lankėsi įvairūs profesionalaus meno kolektyvai, vyko koncertai, teatro vaidinimai. Kultūros namuose veikė dramos, muzikinis, šokių ir kiti rateliai, įvairūs ansambliai. Meno saviveiklos entuziastai su pasisekimu koncertavo ne tik Plungės rajone, bet ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose.

Kultūros centras tapo:

 • liaudies tradicijų puoselėjimo centru, jaukiu prieglobsčiu kultūros mylėtojams, puikia vieta įvairių meno kolektyvų gastrolėms.
 • Pastaruosius du dešimtmečius dėl sunkios ekonominės padėties kultūros pastatas nyko. Kai kultūros namų pastatas buvo gražintas bažnyčiai, pagal nuomos sutartį įstaiga veikė ir toliau.
 • 2005 metais įvykus kultūros įstaigų reorganizacijai čia įsteigtas Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Alsėdžių filialas.
Filiale šiuo metu veikia:

 •  Suaugusiųjų mišrus ansamblis „Alsėda“  (vad. Ž. Purauskis)
 • Liaudiškos muzikos kapela (vad. L. Senkus)
 • Suaugusiųjų mėgėjų teatras (vad. V. Silkauskienė)
 • Liaudiškų šokių kolektyvas (vad. S. Jazdauskienė)
 • Vokalinis kvartetas (vad. Linas Senkus)
Filialo pagrindiniai metų renginiai

 • Užgavėnės, visos valstybinės šventės,
 • Mamos diena, Šeimos diena, Tradicinė miestelio šventė;
 • Atminimų vakaras „Prisiminkime išėjusius“;
 • Eglutės įžiebimo šventė;
 • Vakaronės gegužinės, koncertai, projektiniai renginiai.
 • Filiale kaskart ieškoma naujų minčių ir idėjų kiekvienam renginiui, kad būtų patenkinti visų vietinių lūkesčiai. Santykiai Su Alsėdžiuose veikiančiomis įstaigomis bei organizacijomis geri, visi jie yra organizuojamų renginių partneriai ir dalyviai.
Suaugusiųjų mėgėjų teatras

Mėgėjų teatras, nors su pertraukomis, bet Alsėdžiuose gyvuoja seniai. Čia vaidino tėvai ir seneliai, todėl nieko keisto, kad vaidina ir dabartinė alsėdiškių karta. Ir anksčiau, ir dabar alsėdiškiai rinkdavosi tik žemaitiškus vaidinimus. Be to, visiems buvusios mielesnės ne šiuolaikinės, o senesnių laikų pjesės – nesudėtingos, visiems suprantamos, su gera humoro doze. Vadovaujant
Vaidai Silkauskienei kolektyvas pastatė Žemaitės „Tris mylimas“, Kazio Sajos
„Palangos liūtas“ , Stasio Žemaičio komediją „Mirta Činčibėraitė, arba 15 000 litų“, komediją „Aš neuoru Jurgiaus“. Šiuo metu į kolektyvą susibūrė kūrybiški,  skirtingo amžiaus žmonės. Tai Žydrūnas Purauskis, Alvydas Rimkus, Lina Matuzienė, Aurelija Augustinienė, Linas Senkus ir Vaida Silkauskienė. Nariai pozityvūs,  energingi, gebantys scenoje sukurti jausmingą ir romantišką nuotaiką, todėl ne tik vaidina, bet dalyvauja ir kituose kolektyvuose, bei renginiuose: kas šoka, kas dainuoja, kas groja.

Kasmetiniai renginiai, prie kurių įgyvendinimo prisideda suaugusiųjų mėgėjų teatras: Eglutės įžiebimo šventė. Šeimos šventė. Kalėdų šventė kartu su smurfais. išvažiuojamasis spektaklis „Aš nenuoru Jurgiaus“ ir kt..

Liaudiškų šokių kolektyvas „Sruojoks“

Kolektyvas gana jaunas,  jo istorija prasidėjo 2019 metų rudenį , kai liaudies šokio mylėtojai su džiaugsmu susirinko Alsėdžių kultūros centre saugoti, puoselėti liaudiškas lietuviško šokio tradicijas, bendrauti, dalintis gera nuotaika kolektyve ir su žiūrovais.

Dėka jaunų šokio entuziastų jau vasarą savo šokiais linksmino Alsėdžių bendruomenę, spalio mėn. dalyvavo Šateikių kultūros centro organizuojamame koncerte „Tesušyla širdys“, puikiai pasirodė Sedos kultūros centro šokių festivalyje „Mitrulis“ (2020-10-04).

Liaudiškos muzikos kapela „Jazminai“

Kapelos vadovas  Linas Senkus

Alsėdžių kapela suburta 2019 metų spalio mėn. Kapelą sudaro šeši žmonės, kurie groją įvairiais  instrumentais: akordeonu, bosine gitara, būgnu, trimitu. Su kolektyvu paruošėme keturis kūrinius, sudalyvavome dvejuose Alsėdžių skyriaus koncertuose, pagyvenusiu žmonių dienai paminėti „Šarma mūs
smilkiniuose, bet ne širdį“ ir vakaronėje „Linksmi mūsų vakarai“.

2020 m. Alsėdžių kultūros centro kapela „Jazminai“ aktyviai dalyvavo miestelyje vykusiose šventėse bei susibūrimuose, įstaigų atidarymuose. Esant palankiai epidemiologinei situacijai, su koncertine programa, dalyvavo Platelių bei Šateikių kultūros centrų renginiuose, montavo ir kūrė virtualius pasirodymus. Kolektyvo vadovas aktyviai dalyvavo projektinių veiklų rengime.

Vokalinis kvartetas

Kvarteto vadovas Linas Senkus

2020 m. Alsėdžių kultūros centro kapela „Jazminai“ aktyviai dalyvavo miestelyje vykusiose šventėse bei susibūrimuose, įstaigų atidarymuose. Esant palankiai epidemiologinei situacijai, su koncertine programa, dalyvavo Platelių bei Šateikių kultūros centrų renginiuose, montavo ir kūrė virtualius pasirodymus. Kolektyvo vadovas aktyviai dalyvavo projektinių veiklų rengime.

2020 m. Alsėdžių kultūros centro kapela „Jazminai“ aktyviai dalyvavo miestelyje vykusiose šventėse bei susibūrimuose, įstaigų atidarymuose. Esant palankiai epidemiologinei situacijai, su koncertine programa, dalyvavo Platelių bei Šateikių kultūros centrų renginiuose, montavo ir kūrė virtualius pasirodymus. Kolektyvo vadovas aktyviai dalyvavo projektinių veiklų rengime.

Alsėdžių suaugusiųjų mišraus choro koncertinė veikla 2016 m.:
 1. 2016 m. Vasario 16 – oji. Alsėdžių kultūros namai.
 2. 2016 m. Kovo 11 – oji. Nevarėnų kultūros centras, Telšių rajonas.
 3. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras. Šokių vizijos dešimtmetis.
 4. 2016-05-06 Mamos dienai skirtas koncertas. Alsėdžių kultūros namai.
 5. 2016-05-28 „Dainuojančios bitės“. Žlibinų kultūros centras.
 6. 2016-06-19 Plungės miesto šventė.
 7. 2016-05-06 Liepos 6 d. Valstybės dienos minėjimas. Alsėdžių kultūros namai.
 8. 2016 – 08- 06 Alsėdžių miestelio vasaros šventė.
 9. 2016-10-30 Vakaras išėjusiems atminti. Alsėdžių kultūros namai.
 10. 2016-12-18 Koncertas „Dievo dovana“. Telšių Žemaitės dramos teatras.

Galerija