Platelių filialas

Kamerinės muzikos festivalis  2016 m. lapkričio 20 d.

Festivalis Plateliuose vyko ketvirtą kartą. Šių metų renginių programoje jaunimo kamerinių ansamblių koncertas ir edukacinė programa „Čiurlionis Plungėje“ , kurią atliko E. Bavikinas, R. Blaškytė, V. Kochanskytė.

Senjorų šventė „Mūsų metai – mūsų turtas“

Renginį organizuoja kultūros namai kartu su seniūnija. Tai renginys, skirtas paminėti ir pagerbti garbaus amžiaus Platelių seniūnijos gyventojus, sudarant galimybę jiems susitikti  ir pabendrauti tarpusavyje, pažiūrėti meninę programą, pailsėti nuo kasdienybės.

Petrinės – Platelių miestelio šventė   

Tai tradicinė plateliškių šventė, kuri pastaruoju metu išaugo į savaitės renginių ciklą, apimantį įvairių žanrų  renginius bei įvairių sporto šakų varžybas. Šiais metais organizavome dviračių žygį aplink Platelių ežerą, buriuotojų  vakarą prie Platelių jachtklubo, krepšinio varžybas Platelių gimnazijos stadione, Kretingos kultūros namų spektaklį „Keista liga“   Platelių kultūros namuose, parodą ,,Dirvonės moterys“  Platelių dvaro svirne, šunų parodą Platelių gimnazijos stadione, lauko puokščių parodą  prie Platelių kultūros namų,  mažųjų dviratininkų varžybas  Platelių kultūros namų aikštelėje, linksmąsias rungtis suaugusiems prie Platelių kultūros namų,  Plateliškių sueigą ( Mišios, konferencija ,,Platelių krašto istorijos atspindžiai“ ir kt. ), Platelių meno kolektyvų koncertas Platelių  kultūros namuose, grupės „Vairas“ koncertą Platelių kultūros namuose. Organizuojant šį renginį prisijungia visos miestelio įstaigos.

Derliaus šventė

Renginyje vyko meninė programa ir derliaus paroda. Susirinkusieji dalinosi naujais daržovių receptais, skanavo savo gamybos patiekalus.

Adventinis padėkos vakaras

Renginys skirtas apžvelgti praėjusių metų darbus, padėkoti, už gerus darbus, savanoriškas iniciatyvas. Šio renginio metu koncertavo miestelio saviveiklininkai, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos senosios muzikos ansamblis „Muzika Freska“.

Vaikų ir jaunimo jungtinis folkloro ansamblis

Kolektyvas susibūrė 2013 m. Būrelio repertuare – autentiški Žemaitijos regiono šokiai, dainuojamasis ir pasakojamasis folkloras.  Kolektyvas aktyviai  įsijungė į miestelio kultūrinį gyvenimą.  Nuo įsikūrimo pradžios jie dalyvavo tradicinėse šventėse –Joninėse ir Užgavėnėse. 2014, 2015 m. būrelio nariai dalyvavo folkloro stovyklose Pagardės kaime, kurias rengė Sedos Kultūros namai, 2015 m. folkloro stovykloje Jonavoje. 2014 m. kolektyvas dalyvavo Jonavos vaikų folkloro festivalyje „Siūlai siūlai susivykit“,  2014, 2015, 2017, 2018 m. Sedos folkloro festivaliuose „Geid vuolungelė“, 2014, 2016, 2018m. Sedos vaikų folkloro festivalyje   „Kalns unt lygė lauka…“. 2015, 2018 m. Kolektyvas dalyvavo Platelių miestelio šventėje – Petrinėse.  2015, 2017m. kolektyvas atstovavo miestelį Lietuvos vaikų ir moksleivių-lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų-konkurse  „Tramtatulis“. 2018 m.  ansamblis dalyvavo  Lietuvos dainų šventėje , o kartu su Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansambliu „Platelee“  dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Baltica“ Latvijoje ir 2019 m. televizijos laidoje „Duokim garo“ . 2020 m. tarptautiniame folkloro konkurse „Tradicijų paveldėtojai“ pelnė laureatų diplomus.

Ansamblis turi antrą meno kolektyvo kategoriją.

Kapela „Apėntaas“

Vadovė Jurgita Antanaitienė
2019 m kapela „Apėntaas“  koncertavo ne tik Plateliuose, bet ir aplinkiniuose rajonuose: Kretingos, Skuodo, Mažeikių bei Klaipėdos. Liaudiškos muzikos kapela „Apėntaas“  rugpjūčio 10 d. dalyvavo Kelmės rajono Šaukėnų miestelio 520 metų minėjime, 2019 m rugpjūčio 24 d – Respublikiniame kapelų festivalyje -konkurse Onuškyje ( Trakų r.) bei lapkričio mėnesį – kapelų festivalyje „Greižkem sosiedelę“. Deja, dėl paskelbtos pandemijos kapelos veikla 2020 m buvo minimali. Jos pasirodymu džiaugėsi Klaipėdos Banginio prekybos centro Maximos pirkėjai bei patys plateliškiai „Petrinių“ šventėje.
Kapela „Apėntaas“ savo repertuarą stengiasi papildyti naujais kūriniais, siekdama išskirtinumo ir savitumo muzikinėje kultūroje.

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Platelių skyriaus liaudiškos muzikos kapela „Apėntaas“ susikūrė 2016 m. Kapeloje dalyvauja 10 narių– 3 moterys ir 7 vyrai. Dalyvių amžius nuo 40 m. iki 65 m. Šis darnus, kūrybiškas ir gera nuotaika užkrečiantis kolektyvas dalyvauja šventėse, festivaliuose, koncertuose, nuolat dalyvaujantis Platelių miestelio kultūrinėje veikloje. Per metus kolektyvas koncertuoja vidutiniškai 20-25 kartus. Kapelos repertuare lietuvių liaudies ir profesionali lietuvių kompozitorių kūryba, kuri instrumentuota ir aranžuota kolektyvo vadovės. Kapelos atliekamos programos – pritaikytos įvairiems renginiams, tautinėms, šeimos, kalendorinėms šventėms. Kolektyve grojama akordeonu, trimitu, saksofonu, gitara, bosine gitara, būgnais ir dainuojama. Kapela „Apėntaas“ kiekvienais metais organizuoja tarptautinį kapelų festivalį „Jurginės“. Šiame festivalyje jau dalyvavo kolektyvai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos. Linksmi kapelos „Apėntaas“ nariai savo energija ir muzikavimu iš širdies žiūrovą nuteikia gera nuotaika.

FOLKLORO ANSAMBLIS “PLATELEE“

Vadovai Aliona ir Aivaras Alminai

Ansamblis suburtas 1994 metais. Nuo įkūrimo pradžios iki 2020 m. jis atstovavo Žemaitijos nacionalinį parką. Nuo 2020 m. ansamblis yra Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Platelių filialo kolektyvas.

Kolektyvo repertuare Platelių krašto dainos, įdainuotos dainininkų: M. Kaniavienės, S. Šoblinskaitės, S. Laivienės, J. Valausko (Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto surinkta medžiaga, mokytojos S. Stripinienės įrašytos kasetės, ansambliečių pateiktos dainos), iš muzikanto V. Budrecko (Žemaičių Kalvarija) išmokti šokiai.

Parengtos koncertinės programos: žemaitiškos vestuvės, karinės istorinės dainos, Užgavėnių papročiai ir dainos, partizanų dainos, trys romansų programos, žemaitiškos juokų dainos, Platelių krašto folkloras (skirta Žemaitijos nacionalinio parko 25 m. jubiliejui, 2016 m.), dvi programos pagal S. Stripinienės išleistas knygas apie žymiausias Platelių krašto dainininkes: programa skirta S. Šoblinskitei (,,Oi platos, platos Plateliu valsčelios“ , 2015 m.), M. Kaniavienei (,,Oi rūtieli, oi žaliasis…“, 2017 m.), karinių-istorinių dainų programa „Lietuvos bruole i vaina juojė“, 2022 m.

Kolektyvas 2021, 2022 m. organizavo folkloro vakarus „Augėn tievas du sūnelio“, skirtus vyrų dainuojamajai tradicijai išlaikyti ir populiarinti.
1996 m. 13 savo dainų kolektyvas įrašė Lietuvos radijo ir televizijos studijoje, 1998 m. išleido pirmą garsajuostę. 2010 m. išleista pirmoji folkloro ansamblio „Platelē” kompaktinė plokštelė „Oi platos platos Plateliu valsčelios“ (kartu su autentiško Platelių krašto folkloro kompaktine plokštele). Dalyvauta televizijos, radijo laidose, 2007 m. – Zitos Kelmickaitės laidoje ,,Gyvenimo ratu su Zita“, 2009, 2017, 2019, 2023 m. ansamblis dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo“, filmavosi kūrybinės grupės ,,Mūsų miesteliai“ kurtame filme apie Platelius (2016 m.), EDEN („Patraukliausios Europos turizmo vietovės“) projekto pristatymuose: 2008 m. filmuota Europos sąjungai,  2014 m. filmuota Pabaltijo šalims.

Pagrindinės šventės, kurias organizuoja folkloro ansamblis ,,Platelē“ – trys karaliai, Užgavėnės, Joninės, 2013 m. organizavo  folkloro festivalį „Oi platos platos Plateliu valsčelios“, aktyviai dalyvauja įvairiuose Platelių miestelio, Plungės renginiuose, organizuoja tradicinio folkloro (dainų ir šokių) mokymus, įvairius seminarus skirtus tradicinei kultūrai.

Kolektyvas yra nuolatinis įvairių respublikinių ir tarptautinių festivalių, Lietuvos dainų švenčių dalyvis. Ansamblis atstovavo Lietuvą folkloro festivaliuose Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Portugalijoje. Ansamblis turi pirmą meno kolektyvo kategoriją. 2018 m. kolektyvui suteikta „Aukso paukštės“ nominacija. 2021 m. kolektyvas pelnė Grand Prix apdovanojimą žemaičių folkloro atlikėjų festivalyje-konkurse „Sosėtėkem Plungie“.