Senjorų klubas „Pilnatis”

Vyresnio amžiaus žmonės, tie „kam širdyje dar ne ruduo“, susibūrė į senjorų klubą. Patys kuria, dainuoja, aktyviai įsijungia į kultūros centro, bendruomenės organizuojamus renginius. Tradiciniu tapęs vakaras „Senuosius palydint“.

Žemaičių Kalvarijos senjorų bendrija „Pilnatis“ susibūrė 2012m spalio mėn. kultūros centro organizuoto renginio „Pabūkime kartu“ metu. Šią idėją pasiūlė Kazimiera Valančauskienė, kuri bendrijai vadovauti pasiūlė Zitą Sabaliauskienę. Po metų bendrijos vairas patikėtas Genovaitei Preibienei, kuri vadovauja iki šiol. Bendrijos aktyve buvo 9 narės: Zita Sabaliauskienė, Genovaitė Preibienė, Kazimiera Valančauskienė, Onutė Šmatavičienė, Jadvyga Kerpauskienė, Irena Marcinkevičienė, Staselė Steponkienė, Staselė Urnikienė, Danutė Pociuvienė. Po 2 metų šias gretas paliko Danutė Pociuvienė, bet prisijungė dar dvi damos. Tai Danutė Rauktienė ir Irena Pociuvienė. Dabar kolektyve jau 10 senjorių.

Pirmasis renginys „Palydėkime senuosius“ įvyko 2012m gruodžio 27d. Tai visų praėjusių metų apžvalga, kuri tęsiasi kiekvienais metais. Vakaronėse dalyvauja po 40-50 senjorų iš viso miestelio ir aplinkinių kaimų. Visi šoka, žaidžia, dainuoja.

Prasidėjus naujiesiems – pirmasis renginys būna sausio 13-ąja žuvusiems už mūsų valstybės laisvę atminti. Kiekvienais metais kartu su kultūros centru bei parapija  kolektyvas organizuoja „Kalvarijos kalnų“ giedojimą.

Vasario renginiai prasideda Užgavėnėmis. Kiekvienais metais senjoros organizuoja kaukių prisistatymą.

Tuoj po Užgavėnių renkasi paminėti vasario 16-osis. Čia dalyvauja kultūros centro kvietimu.

Vasaros metu daugiau laiko praleidžia gamtoje. Lanko istorines Žemaitijos vietas. Jau pabuvojo Renavo dvaro muziejuje, Žemaitės muziejuje, M.Valančiaus muziejuje ir prie paminklo Nasrėnuose, lipo į apžvalgos bokštą Kalnalyje, grįždamos užsuko į Salantų Šv. M. Marijos į dangų ėmimo šventovę, pasimeldė, nusipaveikslavo, pavaikščiojo po nuostabiai įrengtą Salantų parką. Prasuko pro šalia Darbėnų esantį japonišką sodą. Susipažino su čia auginamais želdiniais, medeliais bei gražia sodo aplinka.

Metuose kartą senjoros aplanko savo žemiečio Vytauto Mačernio kapą, paskaito jo vizijų ištraukas, pasimeldžia, padainuoja lietuviškų dainų. Grįždamos užsuka į senjoros Jadvygos uošvijos sodybą-Kerpauskinę, kur pastatytas paminklinis akmuo 15-kos žydų išsaugojimui nuo genocido rykštės, taip pat sodyboje stovi kryžius, pasodinti medžiai – ąžuolai ir liepaitės- tos šeimos nariams atminti. Užsuka į seniūnijoje įrengtą OZĄ, pavaikšto, sužaidžia kvadratą, papietauja pavėsinėje ir grįšta namo.

Taip pat šios moterys vyksta į svečius pas kaimyninius senjorus, buvo pakviestos Į Luokę susitikti su Jų „Bočiais“. Kartu lipo ant Šatrijos kalno, buvo palydėtos į Burbiškių dvaro muziejų, aplankė Luokės bažnyčią, išklausė jų paruoštą koncertėlį, papietavome. Grįždamos, aplankė Rainių koplyčią sovietinės valdžios nukankintiems kankiniams atminti, pasimeldė. Pravažiuodamos pasidžiaugė Telšių miesto ežero pakrante, pabuvojo Telšių muziejuje ir grįžo namo.

Jos taip pat buvo pasikvietusios į svečius Luokės senjoras. Mūsų ekskursijų gidas, bendruomenės pirmininkas Bronius Kleinauskas papasakojo mūsų miestelio istoriją, aplankė Gardų ozą. Svečiams parodė Staselės Urnikienės surežisuotą  intermediją  „Keista moteris“.