Konstantinui Bružui – 110

By 2022 1 rugsėjo Minėjimai
Rugpjūčio 30 dieną daug gilaus susimąstymo, nuoširdžios empatijos, skambaus juoko, stiprių įspūdžių ir nuostabos pajuto susirinkusieji minėti 110 –to Konstantino Bružo gimtadienio.
Konstantinas Bružas nuo 1967 metų gyveno Žemaičių Kalvarijoje, buvo aktyvus visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas, Žemaičių akademijos garbės narys, „Žaliosios trobelės“ muziejaus įkūrėjas ir šeimininkas. Kultūros ir gamtos paveldo saugotojas ir puoselėtojas. Be to Konstantinas rūpinosi savo krašto žymių asmenybių atminimo išsaugojimu. Rinko įvairią medžiagą apie poetą Vytautą Mačernį, Paulių Jurkų, Adomą Miką ir kitus. Jo iniciatyva poetas V. Mačernis ir jo kūryba įamžinti vadinamosiomis akmeninėmis vizijomis.
K. Bružo darbai saugomi MA istorijos institute, Lietuvių kalbos institute, Vilniaus universitete, Telšių muziejuje „Alka“ ir žinoma „Žaliojoje trobelėje“.
2004 m. sausio 13 d. LR prezidentas Valdas Adamkus Konstantiną Bružą apdovanojo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.
Konstantinas Bružas šį pasaulį paliko 2005 m. spalio 16 d. Palaidotas Žemaičių Kalvarijos kapinėse.
Renginio puošti gitaros muzikos garsais, dainomis ir papasakoti gražią istoriją apie Konstantiną Bružą atvyko humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, knygos Konstantinas Bružas „Apie tai, kas neturi išnykti“ rengėjas, sudarytojas Rimantas Balsys.
Taip pat savo prisiminimais dalijosi artimos Konstantino ir jo žmonos Julijonos draugės Genoveita Gricienė, Danutė Mickūnienė, Aldona Kuprelytė, Rima Jokubauskienė ir su Konstantinu giminystės ryšių turėjęs Bronius Kleinauskas.
Prie kapo sukalbėta bendra malda, nunešta gėlių, uždegta žvakelė, įsiamžinta nuotraukose… daug kas kalbėjo, kad Konstantinas be to, kad viską užrašinėjo, labai mėgo ir fotografuotis, o savo išskirtinumu ilgam įsirėžė žmonių atminty.
Duris atvėrus į „Žaliąją trobelę“ visi aikčiojo iš nuostabos, pamatę kiek Konstantino sielos ten yra.