Sausio 13-osios minėjimas

By 2020 12 sausio 27 sausio, 2020 Renginių archyvas

Sausio 13 – oji kiekvienam lietuviui.- istorinė diena. Kai žmonėms savo krauju ir ašaromis teko kovoti už vieningą ir nepriklausomą šalį – Lietuvą.

Pagerbti žuvusiuosius, pasidalinti išgyvenimais, pasidžiaugti, kad esame laisva šalis, tą dieną į renginį rinkosi ir Žemaičių Kalvarijos miestelio gyventojai. Sausio 13- osios minėjimas prasidėjo Šv. mišiomis, kurias aukojo kanauninkas Jonas Ačas. Po Šv. mišių susirinkusieji skubėjo į kultūros centrą, kur direktorė Rima Jokubauskienė, tą reikšmingą datą, primenančiais žodžiais prabilo į mažą ir jau suaugusį, į jauną ir jau pagyvenusį Lietuvos pilietį, pasveikino laisvą Lietuvą. Su pagarba ir didžiuliu dėkingumu dėkota Tiems, kurie tą laisvę mums visiems iškovojo.

Jau tą dieną tapusia tradicija, kalvariškiai ir miestelio senjorų klubas „Pilnatis“ (vadovė Genė Preibienė) nariai, už žuvusiuosius, už sužeistuosius, už tą dieną dalyvavusius, už visos Lietuvos žmones giedojo Kalvarijos kalnus.

Pabendravę prie šiltos arbatos, dar kartelį prisiminę tos siaubingos nakties vaizdus, su viltimi, kad daugiau šitas nepasikartos, vakarą užbaigė kelione į Plungės kultūros centrą, į Veronikos Povilionienės ir jos draugų koncertą.

 Alma Mikalauskienė