Cecilijos šventė

By 2019 24 lapkričio 27 sausio, 2020 Renginių archyvas

Žemaičių Kalvarijos bažnytinio choro istorija yra labai sena. Manoma, kai buvo pastatyta pirmoji bažnyčia XVII amžiaus pradžioje tai ir buvo choras. Buvo rasta duomenų apie 1905 metus ir 1917 metus kada čia chorui vadovavo Vaclovas Steponavičius, Telesforas Reivydas. Štai iš Žemaičių Kalvarijos kilęs vargonininkas Ferdinandas Jonauskas (1904-1990) tarsi Palangos Juzė per savo šešiasdešimties metų darbą praėjo net 33 parapijas, ten ne tik vadovavo bažnytiniams chorams, bet dirbo vietos mokyklų muzikos mokytoju, rengė viešus muzikos ir dramos vakarus. Mūsų sakralinio choro istoriją pradedame skaičiuoti nuo 1929 metų, kai buvo rasta pirmoji Žemaičių Kalvarijos choro nuotrauka.

Šv. Augustinas sakė: „Kas gieda, tas dvigubai meldžiasi“. Lapkričio 24 d šventėme Šv. Cecilijos- chorų globėjos dieną ir paminėjome Žemaičių Kalvarijos Bazilikos sakralinio choro 90 metį. Dėkodamas giedotojams, mero padėjėjas Žydrūnas Purnauskis perdavė mero Audriaus Klišonio linkėjimus ir padėkas ilgamečiams giedotojams Valerijai Budžienei ir Kazimierui Zaborui bei vadovei Kristinai Kondratavičienei ir buvusiam vadovui Egidijui Obrikiui. Šventėje dalyvavo ir buvusieji choro dalyviai bei vadovai.