Platelių filialas

Kamerinės muzikos festivalis  2016 m. lapkričio 20 d.

Festivalis Plateliuose vyko ketvirtą kartą. Šių metų renginių programoje jaunimo kamerinių ansamblių koncertas ir edukacinė programa „Čiurlionis Plungėje“ , kurią atliko E. Bavikinas, R. Blaškytė, V. Kochanskytė.

Senjorų šventė „Mūsų metai – mūsų turtas“

Renginį organizuoja kultūros namai kartu su seniūnija. Tai renginys, skirtas paminėti ir pagerbti garbaus amžiaus Platelių seniūnijos gyventojus, sudarant galimybę jiems susitikti  ir pabendrauti tarpusavyje, pažiūrėti meninę programą, pailsėti nuo kasdienybės.

Petrinės – Platelių miestelio šventė   

Tai tradicinė plateliškių šventė, kuri pastaruoju metu išaugo į savaitės renginių ciklą, apimantį įvairių žanrų  renginius bei įvairių sporto šakų varžybas. Šiais metais organizavome dviračių žygį aplink Platelių ežerą, buriuotojų  vakarą prie Platelių jachtklubo, krepšinio varžybas Platelių gimnazijos stadione, Kretingos kultūros namų spektaklį „Keista liga“   Platelių kultūros namuose, parodą ,,Dirvonės moterys“  Platelių dvaro svirne, šunų parodą Platelių gimnazijos stadione, lauko puokščių parodą  prie Platelių kultūros namų,  mažųjų dviratininkų varžybas  Platelių kultūros namų aikštelėje, linksmąsias rungtis suaugusiems prie Platelių kultūros namų,  Plateliškių sueigą ( Mišios, konferencija ,,Platelių krašto istorijos atspindžiai“ ir kt. ), Platelių meno kolektyvų koncertas Platelių  kultūros namuose, grupės „Vairas“ koncertą Platelių kultūros namuose. Organizuojant šį renginį prisijungia visos miestelio įstaigos.

Derliaus šventė

Renginyje vyko meninė programa ir derliaus paroda. Susirinkusieji dalinosi naujais daržovių receptais, skanavo savo gamybos patiekalus.

Adventinis padėkos vakaras

Renginys skirtas apžvelgti praėjusių metų darbus, padėkoti, už gerus darbus, savanoriškas iniciatyvas. Šio renginio metu koncertavo miestelio saviveiklininkai, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos senosios muzikos ansamblis „Muzika Freska“.

Vaikų ir jaunimo jungtinis folkloro ansamblis

Vaikų folkloro ansamblis ( vad. Aliona ir Aivaras Alminai)

Kolektyvas susibūrė 2013 m. Būrelio repertuare – autentiški Žemaitijos regiono šokiai, dainuojamasis ir pasakojamasis folkloras. Kolektyvas aktyviai įsijungė į miestelio kultūrinį gyvenimą. Nuo įsikūrimo pradžios jie dalyvavo tradicinėse šventėse –Joninėse ir Užgavėnėse. 2014, 2015 m. būrelio nariai dalyvavo folkloro stovyklose Pagardės kaime, kurias rengė Sedos Kultūros namai, 2015 m. folkloro stovykloje Jonavoje. 2014 m. kolektyvas dalyvavo Jonavos vaikų folkloro festivalyje „Siūlai siūlai susivykit“, 2014, 2015, 2017, 2018 m. Sedos folkloro festivaliuose „Geid vuolungelė“, 2014, 2016, 2018m. Sedos vaikų folkloro festivalyje „Kalns unt lygė lauka…“. 2015, 2018 m. Kolektyvas dalyvavo Platelių miestelio šventėje – Petrinėse. 2015, 2017m. kolektyvas atstovavo miestelį Lietuvos vaikų ir moksleivių-lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų-konkurse „Tramtatulis“. 2018 m. ansamblis dalyvavo Lietuvos dainų šventėje , o kartu su Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansambliu „Platelee“ dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Baltica“ Latvijoje ir 2019 m. televizijos laidoje „Duokim garo“ .
Ansamblis turi antrą meno kolektyvo kategoriją.

Kapela „Apėntaas“

Vadovė Jurgita Antanaitienė, el. p. jantanaitiene@gmail.com, telf. 8-687-89857

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Platelių skyriaus liaudiškos muzikos kapela „Apėntaas“ susikūrė 2016 m. Kapeloje dalyvauja 10 narių– 3 moterys ir 7 vyrai. Dalyvių amžius nuo 40 m. iki 65 m. Šis darnus, kūrybiškas ir gera nuotaika užkrečiantis kolektyvas dalyvauja šventėse, festivaliuose, koncertuose, nuolat dalyvaujantis Platelių miestelio kultūrinėje veikloje. Per metus kolektyvas koncertuoja vidutiniškai 20-25 kartus. Kapelos repertuare lietuvių liaudies ir profesionali lietuvių kompozitorių kūryba, kuri instrumentuota ir aranžuota kolektyvo vadovės. Kapelos atliekamos programos – pritaikytos įvairiems renginiams, tautinėms, šeimos, kalendorinėms šventėms. Kolektyve grojama akordeonu, trimitu, saksofonu, gitara, bosine gitara, būgnais ir dainuojama. Kapela „Apėntaas“ kiekvienais metais organizuoja tarptautinį kapelų festivalį „Jurginės“. Šiame festivalyje jau dalyvavo kolektyvai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos. Linksmi kapelos „Apėntaas“ nariai savo energija ir muzikavimu iš širdies žiūrovą nuteikia gera nuotaika.

FOLKLORO ANSAMBLIS“PLATELEE“

Vadovai Aliona ir Aivaras Alminai

Ansamblis suburtas 1994 metais. Nuo įkūrimo pradžios iki 2020 m. jis atstovavo Žemaitijosnacionalinį parką. Nuo 2020 m. ansamblis yra Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Platelių filialo kolektyvas.
Kolektyvo repertuare Platelių krašto dainos, įdainuotos dainininkų: M. Kaniavienės, S. Šoblinskaitės, S. Laivienės, J.Valausko (Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto surinkta medžiaga, mokytojos S.Stripinienės įrašytos kasetės, ansambliečių pateiktos dainos), iš muzikanto V.Budrecko (Žemaičių Kalvarija) išmokti šokiai. Kai kuriuos senovinius šokius folkloro ansambliui
pasiūlė A. Bernatonis, vyriausi ansamblio nariai (I.Aleškevičienė, D. ir P.Šatkauskai). Parengtos koncertinės programos: žemaitiškos vestuvės, karinės istorinės dainos, Užgavėnių papročiai ir dainos, partizanų dainos, trys romansų programos, žemaitiškos juokų dainos, Platelių krašto folkloras (skirta Žemaitijos nacionalinio parko 25 m. jubiliejui, 2016 m.), dvi programos pagal S.Stripinienės išleistas knygas apie žymiausias Platelių krašto daininikes: programa skirta S.Šoblinskitei (,,Oi platos, platos Plateliu valsčelios“ , 2015 m.) ir M.Kaniavienei (,,Oi rūtieli, oi žaliasis…“, 2017 m.)

1996 m. 13 savo dainų kolektyvas įrašė Lietuvos radijo ir televizijos studijoje, 1998 m. išleido pirmą garsajuostę. 2010 m. išleista pirmoji folkloro ansamblio „Platelē” kompaktinė plokštelė „Oi platos platos Plateliu valsčelios“ (kartu su autentiško Platelių krašto folkloro kompaktine plokštele). Dalyvauta televizijos, radijo laidose, 2007 m. – Zitos Kelmickaitės laidoje ,,Gyvenimo ratu su Zita“, 2009, 2017 ir 2019 m. ansamblis dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo“, filmavosi kūrybinės grupės ,,Mūsų miesteliai“ kurtame filme apie Platelius (2016 m.), EDEN („Patraukliausios Europos turizmo vietovės“) projekto pristatymuose: 2008 m. filmuota Europos sąjungai, 2014 m. filmuota Pabaltijo šalims.

Pagrindinės šventės, kurias organizuoja fokloro ansamblis ,,Platelē“ – trys karaliai, Užgavėnės, Joninės, 2013 m. organizavo folkloro festivalį „Oi platos platos Plateliu valsčelios“, aktyviai dalyvauja įvairiuose Platelių miestelio, Plungės renginiuose, orgnizuoja tradicinio fokloro (dainų ir špokių) mokymus, įvairius seminarus skirtus tradicnei kultūrai.

Ansamblis turi pirmą meno kolektyvo kategoriją.
2018 m. kolektyvui suteikta „Aukso paukštės“ nominacija.

Moterų ansamblis „Šypsena“

Vadovė   Diana Paulauskienė
El.p. paulauskien.diana@gmail.com
Tel. +370682918577

Moterų ansamblis „Šypsena“  susikūrė 2010 m. Ansamblyje dainuoja vyresnio amžiaus Platelių apylinkių moterys. Dainuoja dvibalses, tribalses lietuvių liaudies, Lietuvos profesaianalių kompozitorių dainas, romansus. Dalyvauta įvairiose Platelių bendruomenės šventėse, tokiose kaip vasario 16-osios, kovo 11-sios dienos minėjimas, Mindaugo karūnavimo diena, motinos diena, pagyvenusių žmonių diena. Taip pat dainuota Petrinėse, religinėse ir kalendorinėse šventėse . Ansamblis organizuoja Žemaitijos kalnų giedojimą prieš Vėlines ir Gavėnios metu. Dalyvauja Klaipėdos krašto autorinių dainų festivalyje  „Vėjopūtis“, Plungės rajone organizuojamuose renginiuose, kaip „Skambančios bitės“, „Plungės TAU“ ir k.t.