Alsėdžių filialas

Alsėdžių kultūros namai skaičiuoja jau šešiasdešimt aštuntųjų metų istoriją, atidaryti 1949 metais. Čia lankėsi įvairūs profesionalaus meno kolektyvai, vyko koncertai, teatro vaidinimai. Kultūros namuose veikė dramos, muzikinis, šokių ir kiti rateliai, įvairūs ansambliai. Meno saviveiklos entuziastai su pasisekimu koncertavo ne tik Plungės rajone, bet ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose.

Kultūros namai tapo:

 • liaudies tradicijų puoselėjimo centru, jaukiu prieglobsčiu kultūros mylėtojams, puikia vieta įvairių meno kolektyvų gastrolėms.
 • Pastaruosius du dešimtmečius dėl sunkios ekonominės padėties kultūros pastatas nyko. Kai kultūros namų pastatas buvo gražintas bažnyčiai, pagal nuomos sutartį įstaiga veikė ir toliau.
 • 2005 metais įvykus kultūros įstaigų reorganizacijai čia įsteigtas Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Alsėdžių filialas.
Filiale šiuo metu veikia:

 •  Suaugusiųjų mišrus ansamblis „Alsėda“  (vad. Ž. Purauskis).
 • Liaudiškos muzikos kapela (vad. L. Senkus).
 • Suaugusiųjų mėgėjų teatras (vad. V. Silkauskienė).
 • Liaudiškų šokių kolektyvas (vad. S. Jazdauskienė).
Filialo pagrindiniai metų renginiai

 • Užgavėnės, visos valstybinės šventės,
 • Mamos diena, Šeimos diena, Tradicinė miestelio šventė;
 • Atminimų vakaras „Prisiminkime išėjusius“;
 • Eglutės įžiebimo šventė;
 • Vakaronės gegužinės, koncertai, projektiniai renginiai.
 • Filiale kaskart ieškoma naujų minčių ir idėjų kiekvienam renginiui, kad būtų patenkinti visų vietinių lūkesčiai. Santykiai Su Alsėdžiuose veikiančiomis įstaigomis bei organizacijomis geri, visi jie yra organizuojamų renginių partneriai ir dalyviai.
Suaugusiųjų mėgėjų teatras

Mėgėjų teatras, nors su pertraukomis, bet Alsėdžiuose gyvuoja seniai. Čia vaidino tėvai ir seneliai, todėl nieko keisto, kad vaidina ir dabartinė alsėdiškių karta. Ir anksčiau, ir dabar alsėdiškiai rinkdavosi tik žemaitiškus vaidinimus. Be to, visiems buvusios mielesnės ne šiuolaikinės, o senesnių laikų pjesės – nesudėtingos, visiems suprantamos, su gera humoro doze. Vadovaujant Vaidai Silkauskienei kolektyvas pastatė Žemaitės „Tris mylimas“, Kazio Sajos
„Palangos liūtas“ , Stasio Žemaičio komediją „Mirta Činčibėraitė, arba 15 000 litų“. Šiuo metu į kolektyvą susibūrė kūrybiški,  skirtingo amžiaus žmonės. Tai Žydrūnas Purauskis, Alvydas Rimkus, Lina Matuzienė, Aldona Pupšienė, Linas Senkus ir Vaida Silkauskienė. Nariai pozityvūs,  energingi, gebantys scenoje sukurti jausmingą ir romantišką nuotaiką, todėl ne tik vaidina, bet dalyvauja ir kituose kolektyvuose, bei renginiuose: kas šoka, kas dainuoja, kas groja.

Liaudiškos muzikos kapela

Kapelos vadovas 
Linas Senkus

Alsėdžių kapela suburta 2019 metų spalio mėn. Kapelą sudaro šeši žmonės, kurie groją įvairiais  instrumentais: akordeonu, bosine gitara, būgnu, trimitu. Su kolektyvu paruošėme keturis kūrinius, sudalyvavome dvejuose Alsėdžių skyriaus koncertuose, pagyvenusiu žmonių dienai paminėti „Šarma mūs
smilkiniuose, bet ne širdį“ ir vakaronėje „Linksmi mūsų vakarai“.

Alsėdžių suaugusiųjų mišraus choro koncertinė veikla 2016 m.:
 1. 2016 m. Vasario 16 – oji. Alsėdžių kultūros namai.
 2. 2016 m. Kovo 11 – oji. Nevarėnų kultūros centras, Telšių rajonas.
 3. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras. Šokių vizijos dešimtmetis.
 4. 2016-05-06 Mamos dienai skirtas koncertas. Alsėdžių kultūros namai.
 5. 2016-05-28 „Dainuojančios bitės“. Žlibinų kultūros centras.
 6. 2016-06-19 Plungės miesto šventė.
 7. 2016-05-06 Liepos 6 d. Valstybės dienos minėjimas. Alsėdžių kultūros namai.
 8. 2016 – 08- 06 Alsėdžių miestelio vasaros šventė.
 9. 2016-10-30 Vakaras išėjusiems atminti. Alsėdžių kultūros namai.
 10. 2016-12-18 Koncertas „Dievo dovana“. Telšių Žemaitės dramos teatras.

Galerija