Veiklos sritys

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Rūpintis kultūrinių poreikių tenkinimu, skatinti mėgėjų, meno kolektyvų, būrelių veiklą, sutekti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti kultūros vertybių kūrimo procese.
  • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti vietos kultūros tradicijas, papročius, jų išsaugojimą, puoselėjimą, naujų kūrimą, pasitelkiant senolių išmintį, bei jaunimo entuziazmą.
  • Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų paminėjimą, regioninius, rajoninius renginius, koncertines programas.
  • Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai.
  • Organizuoti ir koordinuoti kultūrinę veiklą pavaldžiuose filialuose.
  • Organizuoti parodas, susitikimus su autoriais, aktoriais, rašytojais.