Finansinės ataskaitos

2019 metai

2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (su aiškinamuoju raštu)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys (su aiškinamuoju raštu) 2019-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2019-08-01

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-08-01

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-08-01

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys 2019-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-06-30

2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys 2019-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31

2018 metai

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2018-12-31 (2)

Pinigų srautų ataskaita 2018-12-31 (1)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31 (2)

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31 (1)

Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2019-01-10

Biudžeto ataskaita 2018-12-31

Biudžeto ataskaita 2018-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Išlaidos sąmatų aiškinamasis raštas

Kultūros centro veiklos ataskaita 2018-09-30

Finansavimo sumos

 

2017 metai

2017 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis (tęsinys)

 

2016 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 

2015 metai

Finansinės būklės ataskaita. 1 priedas

Finansinės būklės ataskaita. 2 priedas

Pinigų srautų ataskaita. 1 priedas

Pinigų srautų ataskaita. 2 priedas

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2014 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. I pusmetis

Finansavimo sumos pagal šaltinius. 4 priedas

Finansinės būklės ataskaita. I pusmetis

Veiklos rezultatų ataskaita. I pusmetis

 

2013 metai

2013 m biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita

2013 m prijektų išlaidų vykdymo ataskaita