Žemaičių Kalvarijos kultūros centro teikiamų paslaugų kainos

Rengiant šventes bei įvairius projektus, konferencijas kviečiame pasinaudoti mūsų patalpomis ir paslaugomis.

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Trukmė/ kiekis/

matas

Paslaugos kaina

Eur

  1. 1.Patalpų nuomos kainos renginiams organizuoti.
1.1. Mažosios (konferencijų) ir šokių salės 1 val. 10,00
1.2. Mažosios (konferencijų) ir šokių salės 1 para 30,00
1.3. Žiūrovų ir parodų salės 1 val. 15,00
1.4. Žiūrovų ir parodų salės 1 para 60,00
1.5. Žiūrovų salės Gintališkės skyriuje 1 val. 10,00
1.6. Žiūrovų salės Gintališkės skyriuje 1 para 30,00
1.7. Žiūrovų salės Platelių skyriuje 1 val. 15,00
1.8. Žiūrovų salės Platelių skyriuje 1 para 60,00
  1. 2.Pramoginių renginių bilietų kaina
2.1. Vaikams iki 14 m. 1 asmuo Nuo 0,50 euro iki 3,00 eurų
2.2. Suaugusiems 1 asmuo Nuo 1,00 euro iki 10,00 eurų
  1. 3.Kitų paslaugų kainos
3.1. Vienkartinis mokestis už naudojimąsi Kultūros centro tualetu (ne renginio metu) 1 asmuo 0,30
3.2. Už profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų pasirodymą proc. 10 proc. nuo surinktų lėšų už renginį
3.3. Už kino filmų rodymą proc. 5 proc. nuo surinktų lėšų už parodytą kino filmą

Pastaba. Nevyriausybinių organizacijų organizuojamiems renginiams – valstybinėms šventėms, miestelį reprezentuojantiems projektams, projektams su partneriais – salė gali būti suteikiama nemokamai ne daugiau kaip 3 kartus per metus. Šios kategorijos renginiai turi būti nemokami ir trukti ne ilgiau kaip 4 val., įskaitant pasiruošimą renginiui.