Vaikų folkloro būrelis

Vaikų folkloro būrelis ( vad. Aivaras Alminas)

Kolektyvas susibūrė 2013 m. Būrelio repertuare - autentiški Žemaitijos regiono šokiai, dainuojamasis ir pasakojamasis folkloras.  Kolektyvas aktyviai  įsijungė į miestelio kultūrinį gyvenimą.  Nuo įsikūrimo pradžios jie dalyvavo tradicinėse šventėse –Joninėse ir Užgavėnėse. 2014, 2015 m. būrelio nariai dalyvavo folkloro stovyklose Pagardės kaime, kurias rengė Sedos Kultūros namai, 2015 m. folkloro stovykloje Jonavoje. 2014 m. kolektyvas dalyvavo Jonavos vaikų folkloro festivalyje „Siūlai siūlai susivykit“,  2014, 2015 m. Sedos folkloro festivaliuose „Geid vuolungelė“, 20014 m. Sedos vaikų folkloro festivalyje   „Kalns unt lygė lauka...“. 2015 m. Kolektyvas dalyvavo Platelių miestelio šventėje - Petrinėse.  2015 m. kolektyvas atstovavo miestelį Lietuvos vaikų ir moksleivių-lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų-konkurse  „Tramtatulis“. 

1