Alsėdžių filialas

Alsėdžių kultūros namai skaičiuoja jau šešiasdešimt aštuntųjų metų istoriją, atidaryti 1949 metais. Čia lankėsi įvairūs profesionalaus meno kolektyvai, vyko koncertai, teatro vaidinimai. Kultūros namuose veikė dramos, muzikinis, šokių ir kiti rateliai, įvairūs ansambliai. Meno saviveiklos entuziastai su pasisekimu koncertavo ne tik Plungės rajone, bet ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose.

Kultūros namai tapo liaudies tradicijų puoselėjimo centru, jaukiu prieglobsčiu kultūros mylėtojams, puikia vieta įvairių meno kolektyvų gastrolėms.
Pastaruosius du dešimtmečius dėl sunkios ekonominės padėties kultūros pastatas nyko. Kai kultūros namų pastatas buvo gražintas bažnyčiai, pagal nuomos sutartį įstaiga veikė ir toliau. 2005 metais įvykus kultūros įstaigų reorganizacijai čia įsteigtas Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Alsėdžių filialas.

Filiale šiuo metu veikia Suaugusiųjų mišrus choras  (vad. M. Dargužienė).
Choras susibūrė 2008 metais. Jame dainuoja 25 žmonės. Tai įvairių profesijų alsėdiškiai, kurių amžius nuo 25 iki 70 metų. Choro repertuare lietuvių liaudies, estradiniai, klasikos kūriniai.
Artimiausiuose planuose, jei tik bus išspręstas patalpų klausimas, yra idėja atgaivinti suaugusiųjų mėgėjiško teatro bei šokių kolektyvus.
Alsėdžiuose veikia darbščiųjų rankų klubas kur renkasi įvairaus amžiaus moterys pasidalinti savo gebėjimais.

Filialo pagrindiniai metų renginiai
Užgavėnės, visos valstybinės šventės, Mamos diena, Šeimos diena, Tradicinė miestelio šventė, Atminimų vakaras „Prisiminkime išėjusius“, Eglutės įžiebimo šventė, vakaronės gegužinės, koncertai, projektiniai renginiai. Filiale kaskart ieškoma naujų minčių ir idėjų kiekvienam renginiui, kad būtų patenkinti visų vietinių lūkesčiai.
Santykiai Su Alsėdžiuose veikiančiomis įstaigomis bei organizacijomis geri, visi jie yra organizuojamų renginių partneriai ir dalyviai.