Žemaičių Kalvarijos kalnai-istorinė folklorinė giedojimo vertybė šiandienos plotmėje

By 2020 27 sausio 12 kovo, 2020 Be kategorijos

Žemaičių Kalvarijos kalnai – istorinė folklorinė giedojimo vertybė šiandienos plotmėje. Šiuo projektu siekiama skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, per tradicinių giesmių „Kalvarijos Kalnų“ giedojimą. Kultūros centras kartu su Bazilika organizavo giedojimo edukacinius užsiėmimus. Projektas stiprina ne tik Žemaičių Kalvarijos kultūrinį identitetą, bet ir visos Žemaitijos, per „Kalvarijos Kalnų“ giedojimą, prikviesdamas kultūrinio turizmo dalyvius.

Žemaičių Kalvarijos kalnai giedami bendruomenės namuose, pas žmones, mirus artimui. Jau trečius metus Žemaičių Kalvarijos žmonės per gavėnią, kiekvieną penktadienį renkasi bažnyčioje ir giedą Kalnų giesmes. Ši graži tradicija dar gyva, tačiau gyva tol, kol ją yra kam saugoti ir puoselėti. Padarėme giedojimo įrašus, kad liktų ir ateinančioms kartoms, taip kuriame šio paveldo tęstinumą.

Kartu su partneriais renkame medžiagą, apie giedojimo tradicijas, bet tai dar tik pradžia. Pradėtą darbą turime tęsti ir ateityje. Fiksuojame dar gyvas tradicijas ir pasiruošime „Žemaičių Kalvarijos Atlaidų renginio“ įtraukimui į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą, kuris padės išsaugoti šias giesmes.